Algemeen

Alle ambtenaren moeten homo's trouwen

door Administrator

Onterecht dat regeerakkoord ambtenaren steunt die homo's weigeren te trouwen. Ambtenaren worden betaald om de wet uit te voeren.

Gerry van der List

De ChristenUnie bestaat voor het grootste deel uit fatsoenlijke heren (en een enkele fatsoenlijke dame) die een degelijke en betrouwbare indruk maken. De partij vormt vermoedelijk dan ook een stabielere factor in het kabinet dan de brekebenen van LPF en D66 in het recente verleden.

Maar de ChristenUnie huldigt tegelijkertijd standpunten over zedelijke kwesties die haaks staan op de dominante opvattingen in de vaderlandse politiek en op het gevoerde beleid. De krachtige veroordeling van abortus en euthanasie is een voorbeeld.

Met haar zes zetels in de Tweede Kamer vormt de partij van André Rouvoet een te geringe machtsfactor om een fundamentele morele koerswijziging af te dwingen. Maar kleine overwinningen heeft de ChristenUnie in de onderhandelingen met CDA en PvdA wel weten te boeken. Zo spreekt het regeerakkoord over het tegengaan van de verruiming van het aantal koopzondagen. Verder wil de regering een onderzoek starten naar de 'psychosociale gevolgen van abortus-provocatus' en bepleit ze vergroting van adoptiemogelijkheden als alternatief voor afbreking van een zwangerschap. Dit zijn betrekkelijk kleine concessies. Hoewel het natuurlijk jammer is als mensen minder kunnen winkelen omdat een kleine groep christenen meent dat wij van God op zondag moeten uitblazen.

Maar principieel onjuist is de steun voor 'gewetensbezwaarde ambtenaren' die weigeren een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht te voltrekken. Het valt te billijken dat in de praktijk wordt geprobeerd homofobe ambtenaren niet te betrekken bij huwelijken van homo's. Dat is voor alle betrokkenen handiger.

Maar het gaat niet aan om, zoals het nieuwe kabinet wil, initiatieven te ontplooien om 'de rechtszekerheid van gewetensbezwaarde ambtenaren' veilig te stellen. Anders kan een racistische overheidsdienaar die in gewetensnood denkt te komen als hij allochtonen helpt, ook aanspraak maken op bescherming. De VVD in Amsterdam heeft dan ook groot gelijk in haar verzet tegen de kabinetsplannen.

Ambtenaren worden betaald om de wet uit te voeren. Als dit tegen hun geweten indruist, moeten zij op zoek gaan naar een andere betrekking.

 

Tags

35 reacties

 • 0 0

  Onzin van der List! In Nederland is iedereen vrij om te doen waar hij/zij zin in heeft. Daarnaast is alles toegestaan. Vandaar dat het verplichten van het sluiten van een homohuwelijk niet haalbaar is. Nog belangrijker is dat het helemaal niet wenselijk is. Iedere gemeente heeft wel een ambtenaar die hier geen moeite mee heeft.

 • 0 0

  Zolang hoefddoeken en burka,s niet bij wet verboden zijn kan men niemand dwingen om dingen te doen die ze verwerpelijk vinden.

 • 0 0

  @Spaans:
  Natuurlijk niet, als je een baan hebt hoor je die volledig en zo goed mogelijk uit te voeren (behalve als het tegen de wet in zou gaan).
  Als trouwambtenaar moet je dus alle stellen die zich daar voor aanmelden en aan de wet voldoen in het echt verbinden. Als je op persoonlijke titel daar uitzonderingen in maakt hoor je op staande voet ontslagen te worden.

 • 0 0

  Tjonge jonge wat een drukte weer..

  Ik dacht dat het liberale Elsevier toch ook wel voor een beetje keuzevrijheid was?

  Of is die keuzevrijheid er alleen als het in het straatje van Elsevier past?

  Laten we ons gewoon niet zo druk maken. In elke gemeente zijn meer ambtenaren die wel homo's willen trouwen dan niet.

  Maar ja, je moet wat te zeuren hebben als opinieblad....

 • 0 0

  Waar het om gaat is dat er blijkbaar door dit kabinet begrip wordt getoond voor een nare eigenschap van religieuzen: Zich bemoeien met wat anderen in de slaapkamer doen en vervolgens afwijzen. En dat terwijl algemeen bekend zou moeten zijn dat religies zelf verantwoordelijk zijn voor een gestoorde sexuele moraal bij velen. Denk maar aan de religieuze taboes die ten grondslag liggen aan het aidsprobleem in Afrika, aan de rare dingen die sommige priesters doen naar aanleiding van hun celibaat, en de hysterie omtrent maagdelijkheid alsmede homofobie. Tel daar het onderwerpen of zelfs dichtnaaien van vrouwen en zaken zoals eerwraak bij op, en er zou toch bij wat meer mensen een lampje moeten gaan branden op het moment dat een religieuze gaat lopen klagen over 'gewetensbezwaren'.