biografie

Ad Melkert

door Luc van Kemenade

Drs. Adrianus Petrus Wilhelmus (Ad) Melkert, geboren op 12 februari 1956 te Gouda. Politieke partij: PvdA

Opleiding

 • R.K. lagere school, Moordrecht
 • Gymnasium-a Openbaar Coornhert Gymnasium, Gouda (-1974)
 • Politicologie Universiteit van Amsterdam (1974-1981)

Loopbaan

 • Lid partijbestuur PPR (1979-1981)
 • Algemeen secretaris jeugdforum Europese Gemeenschap, Brussel (1981-1984)
 • Coördinator en directeur interne zaken Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (NOVIB), Den Haag (1984-1986)
 • Lid bestuur PvdA afdeling in Den Haag (1984-1986)
 • Lid Tweede Kamer (1986-1994)
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1994-1998)
 • Lid Tweede Kamer (1998-2002)
 • Fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer (1998-2002)
 • Bewindvoerder Wereldbank te Washington (2002-2006)
 • Voorzitter commissie Financiën PvdA-fractie Tweede Kamer (1989-1994)
 • Lijsttrekker PvdA Tweede Kamerverkiezingen (2002)
 • Bewindvoerder Wereldbank te Washington (2002-2006)
 • Vicesecretaris-generaal UNDP (United Nations Development Programme) te New York (2006-2009)
 • Speciaal VN-gezant voor Irak (2009-2011)

Nevenfuncties

 • Lid bestuur Politiek Jongeren Kontakt (1978-1980)
 • Lid hoofdbestuur Europese Beweging in Nederland (1978-1981)
 • Voorzitter Council of European National Youth Committees
 • Voorzitter Nederlands Platform Internationaal Jongerenwerk (1978-1981)
 • Lid Raad van Toezicht en Advies Stichting Communicatie Ontwikkelingssamenwerking
 • Lid Adviesraad CLAT-Nederland
 • Voorziter Stichting Ontwikkelingssamenwerking Almere-Port Sudan
 • Tweede vicevoorzitter Atlantische Commissie (1990-1994)
 • Columnist dagblad De Gooi- en Eemlander Dagblad van Almere
 • Voorzitter ethische commissie Wereldbank
 • Ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer) (1990-1994)
 • Voorzitter vaste commissie voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Tweede Kamer) (1998-2002)
 • Lid comité van aanbeveling Truck Aid Nederland (1986)
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting IFCO 2001 (Stichting Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn), omstreeks januari 2000
 • Lid Comité van Aanbeveling The Reading Project (2001)
 • Lid Comité van Aanbeveling voor activiteiten in het kader van het internationale jaar van vrijwilligers voor de gemeenten Bussum en Naarden (2001)
 • Lid Raad van Advies New Venture 98

Publicaties

De volgende minister; ontwikkelingssamenwerking binnen het kabinet, 1965-19? (1986)

Persoonlijk

 • Getrouwd met de Chileense Mónica León Borquez. Leerde haar kennen in de jaren zeventig op een illegale conferentie met tegenstanders van het Pinochet-regime in Chili
 • Heeft twee kinderen
 • Was van 1974 tot 1981 lid van de Politieke Partij Radikalen (PPR)
 • Werd na de moord op Fortuyn beschuldigd van demoniseren en het creëren van een klimaat waarin de moord kon plaatshebben. Hij vergeleek Fortuyn met Jean-Marie Le Pen
 • Stapte direct na de verkiezingen in 2002 op als partijleider van de PvdA. Verklaarde later gefaald te hebben en zich ‘te veel in de toren van de bestuurder te hebben verschanst’
 • Speelde volgens de Wall Street Journal een ‘buitengewoon laffe rol’ als lid van de ethische commissie van de Wereldbank in de affaire Wolfowitz

Fragment uit het debat tussen Melkert en Fortuyn na de gemeenteraadsverkiezingen 2002 waar Fortuyn in Rotterdam 17 zetels binnen haalde:

Tags

0 reacties