Biografie

Geert Wilders

Geert Wilders
Geert Wilders

default_avatar door Administrator

Geert Wilders, geboren op 6 september 1963 te Venlo. Politieke partij: PVV

Functie

Fractievoorzitter en politiek leider van de Partij voor de Vrijheid (2006-heden)

Opleiding

 • Christelijke lagere school, Venlo
 • Mavo R.K. Sint Thomas College, Venlo
 • Havo R.K. Sint Thomas College, Venlo
 • Opleiding Stichting Opleiding Sociale Verzekeringen, Amsterdam
 • Rechtsgeleerdheid (deelcertificaten) Open Universiteit
 • Topkader training 1992

Loopbaan

 • Medewerker afdeling Verdragen bij de Ziekenfondsraad (1984-1986)
 • Wetstechnisch medewerker Sociale Verzekeringsraad (1986-1988)
 • Beleidsmedewerker sociale zaken en sociaal-economisch beleid en speechschrijver Tweede Kamerfractie VVD (1990-1998)
 • Lid gemeenteraad van Utrecht (1997-1998)
 • Lid Tweede Kamer (1998-2002)
 • Lid bestuur Kappeyne van de Coppello Stichting (2000)
 • Lid Tweede Kamer (2002)
 • Lid bestuur Stichting Groep-Wilders (2004)
 • Fractievoorzitter Groep-Wilders Tweede Kamer (2004-2006)
 • Lid bestuur Vereniging Groep-Wilders (2005)
 • Voorzitter Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Groep-Wilders/Partij voor de Vrijheid (2006-)
 • Lid gemeenteraad van Den Haag (11 maart - 1 juli 2010)

Publicaties

 • Fitna, film over de islam
 • Diverse artikelen in dag- en partijbladen
 • Kies voor vrijheid (2005)
 • Marked for Death: Islam's War Against the West and Me (2012)

Persoonlijk

 • Getrouwd in Boedapest, voor de tweede keer, op 31 juli 1992
 • Supporter van VVV Venlo
 • Wordt zwaar beveiligd vanwege ernstige bedreigingen die volgden op kritische uitspraken over moslims, de Koran en de islam
 • Kreeg van de Nationale Jeugdraad de Klare Taal-prijs 2007 voor zijn heldere taalgebruik tijdens de Algemene Beschouwingen
 • Is bezig met Fitna II, het vervolg op anti-islamfilm Fitna, die veel stof deed opwaaien

Uitspraken

'Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moslimimmigrant er meer bij. Ik heb genoeg van de aanbidding van Allah en Mohammed in Nederland: geen moskee er meer bij. Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek. Genoeg is genoeg.' (Volkskrant, 8 augustus 2007)

Adres

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Telefoon: 070 - 318 22 11
E-mailadres: g.wilders@tweedekamer.nl
Website: www.geertwilders.nl

Twitter @geertwilderspvv

Tags

zie ook

0 reacties