dossiers

Jan Peter Balkenende

door Administrator

Mr.dr. Jan Pieter (roepnaam: Jan Peter) Balkenende, geboren te Biezelinge (gemeente Kapelle), Zeeland, 7 mei 1956. Politieke partij: CDA.

 

Huidige functie

 • Hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam (1 december 2010-heden)
 • Partner bij accountants- en adviesbureau Ernst & Young (m.i.v. 1 april 2011)Opleiding

 • Protestants Christelijke lagere school in Kapelle
 • Atheneum Christelijk Lyceum voor Zeeland in Goes (1969-1974; diploma behaald in 1974)
 • Geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1974-1980; afgestudeerdin 1980)
 • Doctoraal examen Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1979-1982; afgestudeerd in 1982)
 • Promotie tot doctor in de rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1992). Proefschrift: Overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties

Vorige functies

 • Beleidsmedewerker juridische zaken bij het bureau van de Academische raad (1982-1984)
 • Fractievoorzitter CDA-fractie Amstelveen (1994-1998)
 • Lid gemeenteraad CDA Amstelveen (1982-1998)
 • Parttime bijzonder hoogleraar 'Christelijk sociaal denken over maatschappij en economie' aan de Vrij Universiteit (1993-2002)
 • Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (1998-2002)
 • Fractievoorzitter CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal (2001-2002)
 • Minister-president en minister van Algemene Zaken van het eerste kabinet-Balkenende (2002-2003)
 • Minister-president en minister van Algemene Zaken van het tweede kabinet-Balkenende (2003-2006)
 • Minister-president en minister van Algemene Zaken van het derde kabinet-Balkenende (2006-2007)
 • Partijleider van het CDA (3 november 2001- 10 juni 2010)
 • Minister-president en minister van Algemene Zaken van het vierde kabinet-Balkenende (22 februari 2007- 23 februari 2010); demissionair (24 februari-14 oktober 2010)

Nevenfuncties

 • Lid verenigingsraad NCRV (Nederlands Christelijke Radio Vereniging) (1987-1994)
 • Voorzitter redactie Handboek voor Gemeenteraadsleden (1988-1998)
 • Lid regioraad ROA. (Regionaal Orgaan Amsterdam) (1991-1992)
 • Lid algemeen bestuur stichting 'de Christelijke Pers' (1991-2001)
 • Vice-voorzitter NCRV (Nederlands Christelijke Radio Vereniging) (1998-2001)
 • Lid algemeen bestuur NCRV (Nederlands Christelijke Radio Vereniging) (tot 1998)
 • Lid commissie bezinning Christelijke vakbeweging
 • Lid curatorium stichting Maatschappelijk Ondernemen MKB-Nederland (1998-2002)
 • Lid redactieraad cahiers over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging (1998-2002)
 • Lid Comité van Aanbeveling Youth for Christ (1999-2002)
 • Lid wetenschappelijke adviesraad Instituut voor Cultuurethiek
 • Lid bestuur Stichting Parlementaire Geschiedenis
 • Kabinetformateur (4 juli 2002-22 juli 2002)
 • Kabinetsformateur (20 mei 2003-27 mei 2003)
 • Voorzitter Innovatieplatform (2003-2007)
 • Kabinetsformateur (5 juli 2006-7 juli 2006)
 • Kabinetsformateur (sinds 9 februari 2007)

Publicaties

 • Overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties (1992), dissertatie
 • Verantwoordelijkheid en recht. Een beschouwing over pluriformiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en verdeling van taken en bevoegdheden. Preadvies Calvinistische Juristen Vereniging (1995)
 • Vertrouwen in de economie: het debat (met E.J.J.M. Kimman en J.P. van den Toren) (1997)
 • De waarde van het maatschappelijk middenveld, het middenveld en de waarden in: J.P. Balkenende, R. Kuiper en L. La Rivière (red.), De kunst van het leven: de cultuuruitdaging van de 21e eeuw (1999)
 • Anders en Beter (2002)
 • Aan de kiezer (2006)

Persoonlijk

 • Zoon van: Jan Pieter Balkenende, handelaar in graan en peulvruchten en Thona Johanna Sandee, onderwijzeres; getrouwd met Bianca Hoogendijk (docente arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam); vader van Amelie Balkenende
 • Gouden erepenning gemeente Amstelveen (30 maart 1998)
 • Lid Orde van Oranje-Nassau
 • Protestants-Christelijk
 • Snelle bolides, beeldende kunst, musicals

Uitspraken

'Ik begrijp niet waarom jullie er zo negatief en vervelend over doen. Laten we blij zijn met elkaar. Laten we zeggen: Nederland kan het weer: die VOC-mentaliteit. Over grenzen heen kijken. Dynamiek! Toch?' (Tijdens het tweede deel van de Algemene Politieke Beschouwingen, 28 september 2006) 'Er is veel veranderd. Ik heb Nederland geprobeerd sterker te maken.' (Toespraak verkiezingsnacht, 9 juni 2010)

Balkenende, Jan Peter

Tags

0 reacties