dossiers

André Rouvoet

door Administrator

Mr. A. (André) Rouvoet, geboren 4 januari 1962 te Hilversum.
Politieke partij: ChristenUnie

Functie

Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland
(1 februari 2012-heden)

Opleiding

 • Dr. H. Bavinckschool in Hilversum (1968-1974)
 • Gymnasium-A in Hilversum (1974-1980, diploma behaald in 1980)
 • Rechten: wijsgerig-theoretische richting: rechts- en staatsfilosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1981-1986; afgestudeerd in 1986)


Vorige functies

 • Voorzitter RPF kiesvereniging Hilversum
 • Voorzitter RPF kiesvereniging Maarssen/Breukelen
 • Medewerker fractie RPF Tweede Kamer der Staten-Generaal (1987-1988)
 • Lid verkiezingsprogramcommissie (1989)
 • Lid landelijke reglementencommissie RPF
 • Eindredacteur RPF-bestuurdersblad "Afgestemd op ..."
 • Eindredacteur verkiezingsprogramma (1994-1998)
 • Eindredacteur basisprogramma RPF
 • Fractiesecretaris RPF Tweede Kamer der Staten-Generaal (1994-2001)
 • Lid bestuur Stichting fractie-assistentie RPF (1995)
 • Fellow Marnix van Sint Aldegonde Stichting (1997)
 • Fractiesecretaris ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal (2001-2002)
 • Lijsttrekker ChristenUnie Tweede-Kamerverkiezingen 2003 (2002-2003)
 • Fractievoorzitter in de Tweede Kamer namens de ChristenUnie (2002-2007)
 • Minister voor Jeugd en Gezin, tevens vice-premier (2007-2010)
 • Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal (2010-2011)
 • Politiek leider ChristenUnie (2002-2011)Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Verzorging Kerkelijke Zendtijd (VKZ)
 • Lid Raad van Toezicht Jeugdformaat (2012-heden)
Vorige nevenfuncties

 • Voorzitter Christelijk-Gereformeerde Vereniging voor Jeugdwelzijn te Utrecht (voor kamerlidmaatschap)
 • Lid bestuur Vereniging PCK (Protestants-Christelijke Kinderuitzending) te Maarsbergen
 • Lid bestuur Stichting Scholen van de PCK te Maarsbergen
 • Juridisch adviseur bestuur Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis
 • Lid kernberaad Beraad Geestelijke Vrijheid (verzet tegen de Algemene Wet Gelijke Behandeling)
 • Lid bestuur Stichting voor het Nieuwe Zuid-Afrika
 • Lid uitvoerend comité Gereformeerd Appèl
 • Lid Deputaatschap Contact met de Overheid van de Christelijke Gereformeerde Kerken
 • Secretaris CHIPS (Christian Heritage International Political Society in Europe)
 • Juridisch adviseur bestuur Vereniging van Christelijke Onderwijzers
 • Lid bestuur vereniging wetgeving en wetgevingsbeleid
 • Secretaris bestuur Stichting Palm en Ceder
 • Lid Raad van Toezicht en Advies Stichting Gevangenzorg Nederland


Publicaties

 • Wet en zin als hoofdthema's, in Beweging (1986)
 • Reformatorische Staatsvisie -De RPF en het ambt van de overheid (1992)
 • Agenda voor de Christelijke politiek, in: Reformatorische Cultuurvisie (1993)
 • Politiek met een hart. Beschouwingen over politiek en moraal (2000)
 • Het hart van de zaak. Over de betekenis van geloven in de politiek (2006)


Persoonlijk

 • Getrouwd op 3 juli 1986; vader van vier dochters en één zoon
 • Thorbeckeprijs voor welsprekendheid (november 2003); Politicus van het jaar (2004)
 • Christelijk Gereformeerd
 • Hobby's: lezen, snooker


Uitspraken

'Wijsheid begint met ontzag voor God' (19 juni 2006, Leeuwarder Courant)

'Mensen die de Stemwijzer op internet deden en bij ons uitkwamen, vroegen zich af: 'Help, hoe vertel ik het mijn vrienden?' Maar het is niet langer gek het met de ChristenUnie eens te zijn. Dat is pas de laatste jaren zichtbaar geworden.' (22 april 2006, Nederlands Dagblad)

Adres

Website: andrerouvoet.nl
Rouvoet op Hyves: andrerouvoet.hyves.nl

Elsevier
Lees ook: "Regeren met de bijbel"

Twitter


   

  Rouvoet, André

  Tags

  0 reacties