Nederland

Advies: Overheid moet term allochtoon schrappen

shari door Shari Deira

De Nederlandse overheid moet niet langer de begrippen 'autochtoon', 'westerse allochtoon' en 'niet-westerse-allochtoon' gebruiken. In de Gemeentelijke Basis Administratie moet bij immigranten alleen hun eigen geboorteland worden geregistreerd en niet langer dat van de ouders.

Dat staat in een advies dat de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), een adviesorgaan dat de regering en het parlement adviseert over 'sociale verhoudingen' in Nederland, dinsdag stuurt naar de demissionaire regering.

Wetten
Volgens de RMO telt niet de afkomst maar de toekomst van burgers. Etnische categorisering is daardoor overbodig. De raad wil ook dat de categorieën 'eerste generatie' en 'tweede generatie' worden geschrapt.

In het ongevraagde advies constateert de RMO dat de overheid de afgelopen jaren geleidelijk afstand heeft genomen van etnisch-specifiek beleid. Zo zijn er verschillende wetten geschrapt die zijn gericht op het aanpakken van achterstanden bij allochtonen.

De RMO schrijft dat algemeen geldend beleid nu het devies is, terwijl burgers nog wel in allochtone hokjes worden geplaatst. De indeling gebeurt op basis van de geboortegrond van de ouders en niet die van de betrokkene zelf.

Verschuiving
Etnische categorisering is niet meer bedoeld om achterstanden onder minderheden aan te pakken, maar wordt ingezet in het kader van het veiligheidsbeleid, concludeert de RMO. Deze verschuiving zou ongewenste effecten hebben en ontbeert een juridische basis.

Als het aan de RMO ligt, worden de begrippen niet alleen geschrapt maar gaat de onderliggende registratie overboord. Statistieken van de overheid zouden beperkt moeten blijven tot 'geboren in Nederland' en 'geboren in het buitenland', en 'Nederlanders' en 'vreemdelingen'.

De oproep Hirsch Ballin om de woorden allochtoon en autochtoon te schrappen is geen 'politiek correct geneuzel' zoals de PVV vindt. Het woord is sterk verouderd en kan de integratie zelfs tegenhouden

Commentaar Robert Stiphout uit 2008: Hirsch Ballin heeft gelijk: vervang term allochtoon

Advies: Overheid moet term allochtoon schrappen

Shari Deira

Shari Deira (1986) werkt sinds maart 2011 op de webredactie.

Volg Shari Deira

Tags

109 reacties

 • 0 0

  gastarbeiders>negatieve lading>buitenlanders>negatieve lading>allochtonen>negatieve lading>vreemdelingen ......vreemd, heel vreemd. Niet die ''vreemdelingen'', maar dat die nederlandse hokjesgeest telkens weer een nieuwe naam verzint om hun pathetische drang tot scheiding en afscheiding te rechtvaardigen.

 • 0 0

  Ja,en de horden criminelen die dit land overspoelen mogen geen criminelen meer worden genoemd maar kansarmen.
  En politici noemen we geen politici meer maar volksverraders.

 • 0 0

  Sommige instellingen halen begrippen door elkaar. "Gelijk voor de wet" betekend nog niet dat ik gelijk ben aan mijn buurman. Dat ik anders ben heeft te maken met mijn persoonlijkheid, opvoeding en cultuur.
  En als ik (als land) groepen noodzakelijkerwijze moet managen dien ik daar rekening mee te houden! Dus vastleggen die bijzonderheden voor zover zij niet direct de privacy bedreigen.

  Instelingen als RMO zijn kennelijk zo sterk socialistisch of communistisch dat zij mensen slechts kunnen zien als producten van een proces. Alsof we auto's zijn! :(

 • 0 0

  Daar begint het woordencarroussel weer. Van gastarbeider tot allochtoon. Wat niet verdwijnt zijn de problemen die met deze woorden geassocieerd zijn. Een voorbeeld is schaamtecultuur, dat dekt ook niet de lading van wat het werkelijk is. Schaamteloosheidcultuur is een beter woord.


 • 0 0

  Wat een links gel!l.