<p>Bolkestin lanceerde zijn voorstel in Oxford</p>

Bolkestein: 'Beleg een tweede Jalta-conferentie'