Syriërs met een tijdelijke verblijfsstatus krijgen een sociale huurwoning

Huisvesting vluchtelingen: PvdA en VVD oneens