Kunnen grote opvangkampen de volksverhuizing op de Balkan stoppen?

Kunnen EU-kampen volksverhuizing stoppen?