Massagoed in de haven van Rotterdam

Nederland verliest economisch flink aan belang