Algemeen

Hoe werkt de interventiewet

remko door Remko Nods

De Nederlandsche Bank (DNB) kan straks sneller en doeltreffender ingrijpen bij banken, die in problemen komen.

Nu heeft De Nederlandsche Bank (DNB) slechts enkele instrumenten om in te grijpen bij banken. Zij kan een zogeheten stille curator aanstellen als het bankbestuur de aanwijzingen niet (snel genoeg) opvolgt.

In laatste instantie – als de bank nauwelijks meer te redden is – kan DNB de rechtbank vragen om de noodregeling van toepassing te verklaren. Dit is een vorm van uitstel van betaling, die meestal uitmondt in een faillissement. Het laatst gebeurde dit bij DSB, in oktober 2009.

Toezichthouder
Voor de toezichthouder is het een probleem dat zij nu niet in staat is om gezonde onderdelen van een bank in problemen snel af te scheiden en over te dragen aan een gezonde bank, als het bankbestuur en de aandeelhouders daar niet mee instemmen.

In februari dit jaar komt in de Tweede Kamer de Wet Bijzondere maatregelen financiële ondernemingen aan de orde. In de wandelgangen wordt die de Interventiewet genoemd.

Bevoegdheden
Het wetsvoorstel geeft DNB vergaande bevoegdheden om in te grijpen als een bank het ravijn in dreigt te glijden. DNB kan deposito’s en gezonde bankonderdelen overdragen aan een andere bank, zonder dat het bankbestuur of de aandeelhouders daar toestemming voor hebben gegeven.

Er is wel een rechterlijke toets vooraf, maar die is vrij marginaal. Als 'summierlijk' blijkt dat de bank in onoverkomelijke problemen zit, zal de rechter de ingreep fiatteren. Alleen grootaandeelhouders met een belang van meer dan 5 procent krijgen het recht om hun mening te geven in de rechtzaal. Het bankbestuur is verplicht om mee te werken aan de ingreep.

Schadevergoeding
Aandeelhouders die zich benadeeld voelen door de ingreep – bijvoorbeeld omdat delen van de bank tegen een te lage prijs zijn overgedragen – dan kunnen ze uitsluitend achteraf proberen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof een schadevergoeding te bedingen.

Als de Ondernemingskamer die toewijst, moet de Staat daarvoor opdraaien.

Hoe werkt de interventiewet

Remko Nods

Remko Nods (1956) werkt sinds 1 augustus 2007 op de redactie economie van Elsevier.

Volg Remko Nods

0 reacties