Algemeen

Bv of eenmanszaak?

fleuriette door Fleuriëtte van de Velde

Bij de keuze tussen een eenmanszaak en een bv is niet alleen de fiscaliteit van belang.

Wanneer je onderneemt in een bv, betaal je vennootschapsbelasting over de winst. Die is over de eerste € 200.000 20%, daarna 25%. Keer je vervolgens winst uit, dan is die belast met 25% dividendbelasting.

Stel, de bv maakt een ton winst. De vennootschapsbelasting bedraagt dan 20%. Keert de bv de 80% winst vervolgens uit, dan is daar 25% dividendbelasting over verschuldigd. Effectief is de belastingdruk dan 40 (20% + 25% van 80%).

Eenmanszaak
Dat is een stuk lager dan de 52% die je bij een eenmanszaak over de top van je winst betaalt. Maar bij een eenmanszaak heb je weer aantrekkelijke fiscale voordelen. Zo heeft de eigenaar van een eenmanszaak onder voorwaarden recht op zelfstandigenaftrek van € 7.280 (2012) en een startersaftrek van € 2.123 (maximaal 3 jaar).

Daarnaast is er de mkb-winstvrijstelling: een extra aftrekpost van 12% op de winst, na toepassing van andere aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Directeurssalaris
In deze vergelijking is nog geen rekening gehouden met het salaris van de bv-ondernemer. Als Directeur Grootaandeelhouder (DGA) ben je verplicht jezelf een salaris uit te keren van €42.000 (2012). Of, als dat hoger is, van tenminste 70% van een marktconform loon.

Marktconform is daarbij het salaris dat iemand in dezelfde functie in loondienst verdient. Stel, je werkt als zelfstandige in een ziekenhuis. Vergelijkbare specialisten verdienen daar rond de 2 ton. Dan kom je bij de fiscus zeker niet weg met een salaris van €42.000. Daarnaast mag je als DGA nooit minder verdienen dan de meestverdienende werknemer in je bv.

Afweging
Of een bv fiscaal interessant is hangt onder meer af van de hoogte van de winst en of je deze wel of niet wilt uitkeren. De rekenmodule ‘Bv of eenmanszaak’ op www.berekenhet.nl geeft een indicatie, maar het is verstandig advies in te winnen bij een specialist.

Bovendien is het fiscale aspect niet het enige dat telt bij de keuze tussen bv en eenmanszaak. Belangrijker is vaak de beperking van de aansprakelijkheid. Bij een eenmanszaak is de ondernemer privé aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf, bij een bv niet.

Ook geeft een bv vaak net wat meer uitstraling dan een eenmanszaak, wat marketingtechnisch een voordeel kan zijn.

Bv of eenmanszaak?

Fleuriëtte van de Velde

Fleuriëtte van de Velde (1975) schrijft over de arbeidsmarkt en over kosten in de gezondheidszorg.

Volg Fleuriëtte van de Velde

0 reacties