Carriere

Waarom tobben (bijna-)veertigers toch zo veel?

door Rentsje de Gruyter

Wat is dat toch met mensen die de 35 zijn gepasseerd? Boven die leeftijd klagen ze aanzienlijk vaker dat ze moeite hebben hun carrière te combineren met hun privéleven. Het hoogst is de nood onder werknemers tussen de 35 en 44 jaar

Veertigers, en mensen op weg daar naar toe, zijn opmerkelijk vaak ontevreden over de balans - of liever gezegd: het gebrek daaraan - tussen hun werk enerzijds en de rest van hun leven anderzijds. Maar liefst 40 procent van de categorie mensen tussen de 35 en 44 jaar geeft aan daar problemen mee te hebben

Zorgeloze twintigers
Tot halverwege de vijftig blijft het redelijk tobben, daarna neemt de stress af. Onder de 35 jaar hebben mensen aanzienlijk minder last de verschillende onderdelen van hun leven goed te combineren. Tot hun 25ste hebben werknemers bijna nergens last van, boven de 25 jaar tobt slechts 30 procent van hen. Dit alles blijkt uit een onderzoek dat dienstverlener Mercer hield onder ruim 1.800 werknemers.

Een verklaring voor de cijfers is niet moeilijk uit te dokteren: op de leeftijd dat de meeste hoogopgeleiden kinderen krijgen, duiken de klachten op. Zitten de kinderen eenmaal op de middelbare school en hoeft er minder heen en weer gerend te worden door ouders van werk naar crèche, oppas of school, dan valt de combinatie werk-gezin hen aanzienlijk minder zwaar.

Zelf fietsen
Pubers kunnen hun ouders ook allerlei kopzorgen opleveren, die niet noodzakelijkerwijs minder zwaar zijn. Maar voordeel van wat oudere kinderen is wel dat ze in principe zelf naar school, vrienden en sportveld kunnen fietsen, en niet meer overal naar toe geëscorteerd hoeven te worden door hun ouders.

Opmerkelijk uit het onderzoek van Mercer is overigens hoezeer per branche verschilt hoe tevreden of ontevreden werknemers zijn over de balans in hun leven. De farmaceutische sector scoort in dit opzicht het slechtst: onder het personeel van farmaceuten en apothekers is bijna de helft ontevreden - 47 procent, om precies te zijn. Zou er een verband zijn met de feminisering van het apothekersvak? Net als voor huisartsen geldt dat apothekers tegenwoordig vaker vrouw zijn dan man.

Leve de zorg
Blijer zijn de mensen die in de gezondheidszorg werken. Daar is 65 procent van de werknemers tevreden met de manier waarop ze werk en privéleven weten te combineren. Met dat percentage scoren de zorgmedewerkers het hoogste van alle werknemers, op de voet gevolgd door degenen die in de financieel-economische sector werken, bijvoorbeeld bij een bank of verzekeraar.  

Videoblog/ Tobben oplossen met klankhealing? Nee, bedankt!

Tags

17 reacties

 • 0 0

  Goh, zou het dan voor (semi)overheidswerkers met goudgerande verlofregelingen, stuwmeren verlof en een hoog percentage deeltijdwerkers dan inderdaad eenvoudiger zijn om voor de (grotere) kinderen te zorgen?

  En die relatieve baanzekerheid heeft er echt ook niks mee te maken.

  Dat is allemaal veel te simpel gedacht.
  Maar....
  mijn naam is genoemd....

  prof. dr. ir. Akkermans ;-)

 • 0 0

  Nederland is gewoon een over gesocialiseerd tob land.
  Ouders rennen achter hun kinderen aan, vaders gedragen zich als zwakkelingen als ik zie hoe zij zich in supermarkten laten ringeloren door hun kinderen van 3-10 jaar. Moeders rennen van school naar sportvelden en clubgebouwen om hun kinderen op tijd aanwazig te laten zijn. Maar hun kinderen zelfstandig de dingen te laten doen die bij hun leeftijd passen is er niet bij. Ik verwonder mij slechts.

 • 0 0

  Deze groep heeft veelal te maken gehad met de hoge stijging van de huizenprijzen, hier hebben zij niet van geprofiteerd. Hierdoor zijn hun lasten dusdanig hoog dat men verplicht is om met tweeen vrij veel uren te werken. Er is in Nederland al lang geen keuze meer voor middeninkomens om veel tijd aan je gezin te besteden. Er moet met twee man gewerkt worden.

 • 0 0

  Kom er,openhartig,voor uit; ik ben een tobber.De reden(iemand die het zou kunnen weten, mijn ega; "je leest(veel)te veel over zaken waar de gemiddelde mens zich niet/nauwelijks mee bezig houdt")ik lees(vaak tussen de regels/verhullend gebracht)sombere verwachtingen.Maar dat ik niet alleen sta, blijkt uit een interessant boek van het echtpaar Carmen M.Reinhart en Kenneth S.Rogoff `This time is different"(bedoeld werd de financiele crisis).Vertaald(en kort door de bocht)"de mensheid heeft nog steeds niet geleerd van(financiele)fouten in het verleden gemaakt,hebben hun financiele situatie toen(sub-prime crisis) niet, en ook nu( Griekse crisis) niet naar buiten gebracht"(met alle gevolgen voor landen,wereldwijd,dus;"deze keer is het inderdaad ANDERS").

 • 0 0

  Op de leeftijd van 38 voelt je brijn zich als in de twintig en wil je nog allerlij avonturen aangaan, maar dat kan niet vanwege vrouw en kinderen en de broodwinner plicht.het is de vraag of de cariere wel de juiste is of dat er misschien een veel plezierigere baan bestaat, voor alle tobberaars: de vrouwen glimlachen nog steeds,en ik beloof dat dat doorgaat tot je pensioen.