Nederland

Ibn Ghaldoun spot met Nederlandse waarden en moet worden gesloten

Arthur door Arthur van Leeuwen

De islamitische school Ibn Ghaldoun had al een dubieuze reputatie, maar de diefstal van examens ten koste van tienduizenden onschuldige leerlingen behoort definitief de deur dicht te doen.

Terug naar artikel

Ibn Ghaldoun spot met Nederlandse waarden en moet worden gesloten

Arthur van Leeuwen

Arthur van Leeuwen (1952) is chef van de onderzoeksredactie bij Elsevier.

Volg Arthur van Leeuwen

Tags

53 reacties

 • 0 0

  Niet alleen die school spot met Nederlandse waarden, die hele cultuur spot er mee. Niet alleen met de Nederlandse waarden maar met de waarden van het westen en alle hen niet welgevallige religies en meningen.

  De islam spot met democratie maar misbruikt onze democratie om hun eigen verderfelijke dictatuur aan de macht te helpen.

  Al die naïeve knuffelaars trappen er in en vergoelijken de misdaden die door moslims gepleegd worden en hebben het lef om orthodoxe Joden en streng christelijke groepen met islamitische fanatiekelingen te vergelijken.

  Kunnen die dhimmi's één Jood of christen noemen die zichzelf in een aanslag opgeblazen heeft?

 • 0 0

  @secondopenion

  Respect voor die man, waren er maar meer.

  Als Geert Wilders of een andere politicus dit gezegd zou hebben was dan zouden er meteen Kamervragen gesteld zijn en een storm van protest.

 • 0 0

  Is de bedoeling van een islamitische school niet opleiden voor een uitkering? Dat lukt toch prima op deze manier. Wie wil er nu iemand met een ibn ghaldoun diploma aannemen. Missie geslaagd dus.

 • 0 0

  Inderdaad sluiten, laat de overheid eens duidelijkheid, ruggegraat en daadkracht tonen. Maar ik zie het niet gebeuren.

 • 0 0

  @senior

  Ik kan me van mijn eigen examen herinneren dat je je op dat moment met heel andere dingen bezighoudt dan of de envelop met de vragen wel dicht zit. Het is onzin de bal bij de scholieren neer te leggen.

  De verantwoordelijkheid ligt bij de leraren en vooral bij het bestuur. Deze "school" moet dicht! En liever vandaag dan morgen.

 • 0 0

  De islam staat hier achter, en de islam spot met de Nederlandse waarden. De islam moet verboden worden. Of moet het eerst zo erg worden als in Syrië.
  Maar in dit land maak je alleen promotie als je pro-islamitische standpunten verkondigd. Zie de bevelhebber der Landstrijdkrachten de Kruijff, onlangs bevorderd tot deze funktie, die 1 1/2 jaar geleden nog een lang verhaal had dat we moeten samenwerken met de islam. Terwijl dat onze vijand is. Of de nieuwe secretaris-generaal Erik Akerboom op Defensie die destijds bij de AIVD de Marokkaan Outman Ben A. op de loonlijst zette. Deze verraadde daarop verscheidene operaties aan de Hofstadgroep

 • 0 0

  @Everdine 12:45
  De islam spot met democratie maar misbruikt onze democratie om hun eigen verderfelijke dictatuur aan de macht te helpen.
  ----------------
  Was het niet ene Erdogan die de opmerking plaatste;

  Democratie is als een trein; zodra je je doel bereikt hebt stap je uit. • 0 0

  Een sleutel van een kluis raakt zoek. Wordt niets aan gedaan, gewoon een sleutel bijmaken. Dat alleen al getuigt van, op zijn minst, een grenzeloze naiviteit, of, op zijn sterkst, een stompzinnige doortraptheid. Maar dat de gevolgen van deze stommiteit, diefstal en bedrog, de druppels vormen die de emmer doen overlopen is duidelijk. Sluiten die school, laat de leerlingen maar naar normale scholen gaan, ook beter voor de integratie. Maar we weten natuurlijk allemaal, dat ze helemaal niet willen integreren.

 • 0 0

  Uit eigen ervaring kan ik melden dat er op scholen in Nederland heel wat wordt afgeknoeid, zeker in de periode dat ik op een school werkzaam was.
  Ik hoor het mijn directeur nog zeggen: Waarom tellen we de leerlingen niet dubbel, dat doen ze overal.

  Er kwam een keer een brief van het ministerie dat onze school in het kader van het een of andere project aanspraak kon maken op meer dan 30 computers.
  Niet één computer heeft een lokaal gezien, ze kwamen allemaal terecht bij het management, die er thuis op werkten, ja ja.

  Bij ons ging het om leerlingen van 18 jaar en ouder, 100% allochtoon.
  Op een oproep om te verschijnen voor intake reageerde slechts 40%
  Zaten ze eenmaal in de klas, dan lag het opkomst percentage tussen de 25 en 40%
  Want ze moesten erg vaak naar de dokter, de apotheek, de tandarts, de moskee, en nog veel meer smoesjes.

  Er was ook een afdeling die leerlingen moest voorberieden op een beroep, de positieve uitstroom was 8% !

  Geen wonder dat het nu anders aangepakt wordt en dat de leerlingen een handje geholpen wordt ter voorbereiding op het examen.

 • 0 0

  @ senior. De afgelopen jaren worden de examens niet meer in enveloppen naar de scholen gestuurd, maar worden ze geseald in plastic afgeleverd. Je hebt helemaal gelijk dat het bij enveloppen wel zou opvallen. Als je het plastic weer sealt, zou je misschien wel niet zoveel van kunnen zien. Misschien werden ze na zoveel examens wat slordiger?

 • 0 0

  Het bedrijfsleven heeft hier allang op geanticipeerd. Leve de assessments en de (taal)tests. Het is de enige manier om de 'compenserende neutraliteit' die ook de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs heeft gecompromitteerd het hoofd te bieden. Een diploma zegt niks meer. Er zijn hele groepen die het bij een pakje boter hebben gekregen omdat de multiculturele samenleving nou eenmaal moest en zou slagen, of liever: het mislukken ervan verdoezeld.

 • 0 0

  Ik vind sowieso dat de overheid niet moet meewerken aan godsdienstige brainwashing van kinderen. Geloven doe je maar in de kerk, de synagoge, de moskee of wat voor gebedshuis dan ook. De overheid hoort hier niet in te faciliteren. Pas als dat is rechtgezet kan er door de gelovige ouder een bewuste keuze gemaakt worden voor de best presterende school, in plaats van de meest gelovige.

 • 0 0

  PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing wil daarnaast ook bekijken hoe dergelijke incidenten in de toekomst zijn te voorkomen. "Of we de school moeten sluiten is wat mij betreft vers twee, eerst moet er duidelijkheid komen voor al die jongeren."
  Nee Mevrouw Jadnanansing, De school sluiten is vers 1. Door dat namelijk niet te doen voorkomen we dit soort incidenten JUIST NIET.
  Voor D66-Kamerlid Paul van Meenen gaat het sluiten van Ibn Ghaldoun te ver. "We sluiten Albert Heijn ook niet als er wat gestolen wordt", aldus de D66'er. DEZE vergelijking slaat helemaal nergens op.
  Hij wijst er op dat de directie van de school zelf naar de politie is gestapt toen er een vermoeden bestond van diefstal.
  Ik wijs hem erop dat de ex-directeur onder wiens leiding de sleutel van de kluis gestolen is daar nooit melding van gemaakt heeft.

 • 0 0

  Dat dit een stinkende zaak is van een door en door corrupte islamitisch school is geheel duidelijk. Er komen steeds meer feiten los die dat te bevestigen. Deze school laten doorgaan met hun frauduleuze parktijken en open houden is een grove belediging naar de Nederlanders en hun onderwijs. Ons onderwijs wordt al stelselmatig afgebroken door de linkse machthebbers ten behoeve van de beperkte immigranten, dit is wel de druppel! Als hier geen sterke maatregelen worden genomen is ons hele onderwijs totaal waardeloos geworden.

 • 0 0

  @Pensatore14:01

  ""Hij wijst er op dat de directie van de school zelf naar de politie is gestapt toen er een vermoeden bestond van diefstal.""

  Ja wat moet je anders als de examenopgave op het internet staat!!!!

 • 0 0

  Als je deze islamitische jongeren wilt laten intergreren dan moet je dat vooral doen via een islamitische school. Dan weet je zeker dat het nooit gaat gebeuren. Zij leven in Nederland waar Nederlandse normen en waarden gelden. Als zij dit niet accepteren dan moeten zij gewoon terug naar land van herkomst. Is er een door de Overheid gesubsidieerde Chinese school of een school voor de Boedistische gemeenschap in Nederland? Als je een Nederlands paspoort hebt dan volg je gewoon het Nederlandse onderwijs. Hoe moeilijk kan dat zijn.

 • 0 0

  Helemaal mee eens absoluut sluiten die school.

 • 0 0

  Islam is onverenigbaar met normen en waarden anders dan islamitische, de(een)rechtsstaat, democratie, enz. De islam bepaalt hoe men lééft en begraven wordt. Een verschrikkelijke sektarische ideologie!

 • 0 0

  @Nick 53
  Uw observatie is zeer terecht en onze "machthebbers" zijn de enigen die de neergang van ons onderwijs zgn. niet zien. De PvdA m.n. heeft door een opeenvolging van hobbyistische prutsers (Middenschool, etc.) ons onderwijs verwoest.
  Ook het buitenland neemt onze diploma's minder serieus.

 • 0 0

  Vraagt niemand zich af hoeveel van dit soort "afgestudeerden" die nu een goedbetaalde baan hebben "FAKE" DIPLOMA'S HEBBEN?

 • 0 0

  Wat mij opgevallen is, dat ik bij allerlei items over dit onderwerp diverse allochtone leerlingen aan het woord heb gehoord, die de Nederlandse taal nauwelijks machtig waren of een dusdanig zwaar accent hadden dat ik er geen touw aan vast kon knopen.
  Hoe is het toch mogelijk dat die een diploma hebben gehaald?
  En wat is zo'n diploma dan waard? Niets, helemaal niets. En dan maar klagen dat werkgevers hen niet aannemen onder het aanroepen van het D woord.

 • 0 0

  Dicht die school. Dit is geen manier om met een school om te gaan. Ik sta achter wat velen hier schrijven Het is toch te gek dat deze lui precies doen waar ze zin in hebben. Tot wanneer blijven wij dit accepteren?? Ik ben het spuugzat om het alsmaar aan te horen.

 • 0 0

  VAN LEEUWEN had ook zeker mogen melden dat in hoger beroep door het gerechtshof in Den Haag wel degelijk een verantwoording van de gemeente bij het destijds drama rond deze school werd erkend en in opvolging hiervan ook een recht voor de gemeente om te kunnen en mogen ingrijpen.
  Deze school had al jaren lang gesloten moeten worden net als andere islamitische scholen.
  Inmiddels wacht ik nog op zorgwekkende berichten omtrent de islamitische universiteit in Rotterdam die tot op heden vooral veel publiciteit kon genereren door omstreden sprekers uit te nodigen om hier hun wereldvreemde opvattingen te komen toelichten.

 • 0 0

  Zo werkt dat in een schaamtecultuur: alles mag zolang je ermee wegkomt. Met een schouderklopje van Allah als je ongelovigen weer eens te grazen hebt genomen. De islam is een vijandige cultuur, en islamitisch onderwijs moet DUS worden verboden.

 • 0 0

  Een islamitische school moet er sowieso niet zijn. Ze zijn bedoeld voor allochtonen die geen behoefte hebben aan integratie, sterker, zij wijzen normen en waarden af van zelfs hun gastland en zijn eveneens tegen (soms vijandig) alles wat niet-islam is. Dat is het verschil met christ., kath, joodse en neutrale scholen. Deze scholen geven onderwijs met het karakter van de godsdienst waar zij voor staan, maar wel in volle respect voor en met de (andere) samenleving.
  Dat islamietische scholen ooit hebben mogen opgericht worden is een overblijfsel van het naieve maar gevaarlijke droom van multiculturele samenleving. Daar horen de moslims niet bij. Zij vinden zich apart, en willen dat blijven.