Nederland

Zware beschuldigingen Inspectie, nabestaanden huisarts woedend

Tom door Tom Reijner

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maakte vrijdag de zware beschuldigingen aan het adres van huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn openbaar. De huisarts die zelfmoord pleegde na een volgens de autoriteiten onwettige euthanasie wordt daarin, voor zijn zelfgekozen dood, een 'acuut gevaar voor de patiëntveiligheid' genoemd.

Dat de Inspectie die beschuldigingen vandaag openbaart, maakt de nabestaanden van de huisarts woedend.

'Integrale openbaarmaking van het bevel is onnodig,' schrijven zij in een verklaring. 'De privacy wordt hiermee geschonden.' De publicatie dient volgens hen maar één doel: het vermeende gelijk van IGZ te rechtvaardigen.

Non-actief

Huisarts Tromp pleegde zelfmoord nadat hij door de Inspectie begin oktober op non-actief was gezet. De Inspectie besloot daartoe nadat Tromp een pijnbestrijding bij een terminaal zieke patiënt uitvoerde.

Volgens Elsevier

Lees zaterdag op Elsevier.nl het commentaar van Gertjan van Schoonhoven op deze zaak

Dat doet een arts wel vaker, maar Tromp deed dat met maar liefst 1.000 milligram morfine, veel meer dan wettelijk is toegestaan. Kort na toediening van de morfine overleed de patiënt.

Pijnbestrijding

Er bestaan gerede vermoedens dat de huisarts, onder het mom van pijnbestrijding, onrechtmatig euthanasie pleegde: de dokter verrichte nauwelijks lichamelijk onderzoek en hield geen rekening met de op dat moment lopende medische aanpak en het effect dat dit op de patiënt had gehad, blijkt uit onderzoek van de Inspectie.

In een toelichting op het besluit om hem op non-actief te stellen, zei Tromp naar eigen zeggen te hebben gereageerd op de 'onmenselijke situatie' van de patiënt.

Ten hemel

De huisarts verklaarde dat de patiënt die hij al eenentwintig jaar goed kende, 'help me' tegen hem had geroepen. Daarbij zou de patiënt 'zijn ogen ten hemel' hebben gericht. Ondanks extra zuurstof zou hij tot 'stikkens toe' benauwd zijn geweest.

Er moest iets moest gebeuren, vond Tromp, en hij had daarbij geen gelegenheid en tijd meer om allerlei procedure te gaan volgen, zo verklaarde hij nadien.

Zware beschuldigingen Inspectie, nabestaanden huisarts woedend

Tom Reijner

Tom Reijner (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie

Volg Tom Reijner

Tags

27 reacties

 • 3 3

  Lees De Volkskrant.

  De Volkskrant beschikt over de brief van de coassistente die de zaak aankaartte bij haar AMC-begeleider.
  Het AMC bevestigt dat het gaat om het originele verslag van de coassistente.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3533340/2013/10/25/Co-assistent-Hij-trok-ook-wel-eens-een-zak-over-iemands-hoofd.dhtml

 • 16 5

  Wat had Collega Tromp, bij nacht en ontij geconfronteerd met een stikkende patiënt met doodswens, dan moeten doen? Eerst de volgende dag bij de apotheek betere middelen bestellen, overleggen met een bevoegde commissie, consult collega?

  "Gaat U nog maar rustig even door met stikken, mijnheer. Over een week heb ik alles klaar om u te euthanaseren. Als U dan nog leeft, tenminste."

  Alle respect voor Collega Tromp. Een betrokken en moedig man. De regeltjes melkende dokters van AMC en inspectie zou ik daarentegen niet aan mijn bed willen hebben.

 • 11 4

  Naar ik begrijp zijn de nabestaanden van de betreffende patient blij met de wijze waarop de
  arts heeft gehandeld.
  Zou dat niet in belangrijke mate doorslaggevend moeten zijn bij het vellen bij een dergelijk Salomonsoordeel?

 • 11 5

  Onvoorstelbaar dat het IGZ op deze manier de uiterst humane arts nog even een trap na denkt te moeten geven! Daarenboven vind ik de houding van de bewuste co-assistent zeer beneden peil en deze heeft in mijn ogen indirect schuld aan de zelfmoord. En natuurlijk zou het wenselijk zijn het wetboek van strafrecht aan te passen aan deze tijd waarin een ieder recht heeft zijn leven op een door hem of haar gewenst tijdtip te beëindigen. Staat en kerk staan daar buiten!

 • 10 3

  Ik vind het ronduit stuitend dat de Inspectie en ook het AMC in de publiciteit hun gelijk proberen te halen ten opzichte van iemand die zich niet (meer) kan verdedigen. Het AMC pleegde geen hoor en wederhoor met deze arts na het verslag van de co-assistent maar stuurde gelijk de Inspectie op hem af. Ik mag hopen dat deze zaak zeer forse consequenties zal hebben voor de verantwoordelijken bij IGZ en AMC.